Ännu en stjärna föds. Denna gång en liten stjärna ………

Calle

http://calleflygare.se/annu-en-stjarna-fods