Förhörsrummet

Dödsmisshandeln av Gica –

Det här är en programserie som återskapar polisförhör från autentiska fall. Förhören är hämtade från förundersökningar, ordagrant återgivna och gestaltade av skådespelare. Av hänsyn till närstående och övriga inblandade är vissa namn ändrade och särskilda partier utelämnade. Dessutom medverkar experter inom bland annat förhörsteknik, psykologi och kriminalteknik.

Avsnitten publiceras varje onsdag. För att få tillgång till alla avsnitt direkt när ett nytt fall släpps: bli plusmedlem genom Apple Podcaster eller Acasts länk nedan.

Del 1 av 4

Efter att 48-åriga Gica hittas avliden, får polisen veta att filmer har lagts ut på SnapChat som visar hur ungdomar trakasserar honom. 16-åriga Felix tas in på förhör och medger att han befunnit sig på platsen den kvällen. Men att han begett sig därifrån när Gica fortfarande varit i livet. Även 14-åriga Sebastian hörs av polisen. Och nu börjar arbetet med att förstå vad som egentligen har hänt.

Medverkande:

Sebastian: Anton Forsdik
Felix: Vincent Werner
Förhörsledare: Sanna Ekman och Viktor Björkberg

Dessutom medverkar psykologen Olof Risberg som arbetat med våld och utsatthet bland barn och unga i 30 år. Han driver Pojkmottagningen i Stockholm. Han har även en podcast med samma namn. Den finns att lyssna på här: pod.link/1572998217

Regi: Tim Dillman
Research: Tove Vahlne

Del 1 av 4

Efter att 48-åriga Gica hittas avliden, får polisen veta att filmer har lagts ut på SnapChat som visar hur ungdomar trakasserar honom. 16-åriga Felix tas in på förhör och medger att han befunnit sig på platsen den kvällen. Men att han begett sig därifrån när Gica fortfarande varit i livet. Även 14-åriga Sebastian hörs av polisen. Och nu börjar arbetet med att förstå vad som egentligen har hänt.

https://shows.acast.com/forhorsrummet/episodes/dodsmisshandeln-av-gica-del-1-av-4

Del 2 av 4

14-åriga Sebastian får veta att polisen har filmer som visar delar av vad som hänt under kvällen. Något han menar att han inte känner till. Och 16-åriga Felix börjar berätta mer om sin inblandning. Men historierna börjar gå allt mer isär.

https://music.amazon.com/es-cl/podcasts/c63a90dc-9246-4923-8337-fb5289c96e54/episodes/90c12d35-72ea-40fd-89a0-3814db2f68be/f%C3%B6rh%C3%B6rsrummet-d%C3%B6dsmisshandeln-av-gica—del-2-av-4

Del 3 av 4

Sebastian vill nu berätta sin sida av historien. Och han menar att han lämnar Smedbyparken före Felix. Felix får i sin tur veta vad Sebastian har berättat i sina förhör och har en helt annan bild.

https://hittapodd.se/podd/forhorsrummet/dodsmisshandeln-av-gica-del-3-av-4

Del 4 av 4

Efter samtal med sin advokat vill Felix berätta om dödsmisshandeln, sin inblandning och om hur det hela slutade. Samtidigt som Sebastians historia om kvällen i parken fortsatt ger polisen en annan bild. Vem har egentligen gjort vad? Och vems berättelse ska polisen tro på?

https://hittapodd.se/podd/forhorsrummet/dodsmisshandeln-av-gica-del-4-av-4

Alla bilder och innehåll är syndikerat från Förhörsrummet RSS-feed som ägs och drivs av Novel Studios.